pixel
pixel
pixel pixel pixel pixel
pixel pixel pixel pixel

Glavni meni

Početna
Ljetopis
Dekanat
Šefovi katedri
Informator za studente
Obrazac prijave na konkurs za I ciklus studija
Obrazac prijave na konkurs za II ciklus studija
Obrasci za prijavu master ispita
Legat
Akti
Linkovi
Alumni
Kontakt
Studijski program

Vokalno instrumentalni
Muzičko pedagoško teorijski
6. INTERNACIONALNI FESTIVAL HARMONIKE AKORDEON ART 2015
THE 6th INTERNATIONAL ACCORDION FESTIVAL ACORDEON ART 2015
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЯНА И АКОРДЕОННА 2015
Galerija slika

Godišnji koncert Akademije 2013.

Godišnji koncert Akademije 2012.

Godišnji koncert Akademije 2011.

Promocije diplomanata i magistara muzičke umjetnosti 2012.

Promocija diplomanata i magistara muzičke umjetnosti 2014 .

Najposjećenije

pixel   Početna


Mr Biljana Štaka Štampaj E-pošta
Mr Biljana Štaka, akademski muzičar –kompozitor, vanredni profesor na predmetu Muzički oblici na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu, rođena je 02.12.1965. godine u SarajevuMuzičko obrazovanje sticala je u Sarajevu i Novom Sadu gdje je 1989. godine diplomirala na odsjeku za Kompoziciju Akademije umetnosti Novi Sad u klasi kompozitora prof. Dušana Radića.     
Prvobitna umjetnička djelatnost bila je posvećena komponovanju, počev od vremena studiranja pa sve do 1992. g. Tada je nastao niz djela iz oblasti kamerne, orkestarske, vokalne i horske muzike koja su izvođena na susretima i prezentacijama studentskih radova.
Pedagoški rad započela je još kao student 1985. godine u Baletskoj školi u Novom Sadu gdje je radila kao korepetitor od 1985-89. godine. Od 1989. godine radni odnos zasniva u Narodnom pozorištu u Sarajevu kao korepetitor baleta i član operskog hora. U tom periodu povremeno je sarađivala sa tadašnjim mladim sarajevskim glumcima i njihovim pozorišnim trupama (kao kompozitor i korepetitor). Kao rezultat takve saradnje 1991. godine u Sarajevu je premijerno izvedena predstava-vodvilj Dođite da se zagrlimo dragi Folvil za koju je napisala muziku i songove i pripremala i pratila glumce-izvođače.
Od 1992. godine vraća se pedagoškom radu u školama u Kragujevcu, Budvi i Podgorici. U to vrijeme stekla je iskustvo i u radu na radio-stanicama u Budvi i Podgorici kao urednik muzičkog programa.
Od  2000. godine ponovo je na sarajevskim prostorima u želji da nastavi školovanje i usavršavanje u svojoj struci. Radni odnos na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu zasnovala je septembra 2000. godine. Poslijediplomske (magistarske) studije upisala je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu školske 2001/2002. godine na predmetu Muzički oblici, a pod mentorstvom dr Branke Radović, vanr.prof. Magistarsku tezu: Oblici simfonijske programske muzike u djelima ruskih kompozitora druge polovine 19. vijeka odbranila je u junu 2005. godine i tako stekla zvanje magistra umjetnosti.
 U zvanje asistenta za nastavni predmet Muzički oblici birana je u julu 2001. godine, u zvanje višeg asistenta za isti predmet u oktobru 2005, a  nastavničko zvanje - docent dobila je 01.10.2010. Od 2012. god. obavlja dužnost  šefa Teorijske katedre na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu.
Kao aktivni učesnik –izlagač, pojavljivala se na više Međunarodnih simpozijuma i Naučnih skupova, a kao rezultat  takvih aktivnosti evidentni su objavljeni brojni stručni radovi iz oblasti teorije i analize.
Autor je udžbenika Muzički oblici za Srednje muzičke škole koji je odobren od PPZ-a RS i čije je štapanje u toku.  
Navedenim aktivnostima možemo dodati  mentorski rad sa studentima Osnovnih i master studija, recenzije kljiga i udžbenika te brojna članstva u komisijama za odbranu diplomskih radova i magistarskih teza.

 

pixel
Obavještenja

AKORDEON ART

18. Međunarodno takmičenje harmonike, Loznica, Srbija

Obavještenje

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Koncert  "U susret Božiću"

Obavještenje

KONCERT – KLAVIRSKI RESITAL

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Predavanja iz Uvoda u filozofiju

Obavještenje o održavanju stručnog ispita

Izvještaj o radu i aktivnostima katedri na Muzičkoj akademiji u 2014/15

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Konkurs za upis na drugi ciklus studija (master), treći upisni rok

Predavanja iz nastavnog predmeta Metodologija stručnog rada

Predavanja iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Predavanja iz Uvoda u filozofiju

Obavještenje

Obavještenje - pristupno predavanje

Upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Izvještaj o radu dekanskog kolegija za protekli izborni period

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Raspored održavanja prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

Raspored održavanja prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Obavještenje

Obavještenje

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Septembarski ispitni rok

Interni konkurs za dekana

Obavještenje

Raspored održavanja prijemnog ispita na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini na javnim visokoškolskim ustanovama

11. majski susreti harmonikaša održani 23. i 24. maja 2015.g. u Lazarevcu u Srbiji

Nastava iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Drugo mesto na 20. otvorenom trofeju Portugalije održanom u gradu Alkobasi 29. i 30 maja

Druga nagrada na Međunarodnom takmičenju Slovenske muzike održanom od 18-24.4.2015 god. u Beogradu

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

II mesto na 20. Međunarodnom  takmičenju "Petar Konjović"

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Nagrade na FESTIVALU SLAVENSKE MUZIKE

Nastava iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Rezultati studenata Muzičke akademije, Odseka za harmoniku, u okviru takmičarskog dela 6.Internacionalnog festivala Akordeon art

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

7. internacionalni festival Dani harmonike

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Prva nagrada na XIII Međunarodnom takmičenju NAUJENE 2015 u Daugavpilsu u Letoniji

Prva nagrada na  I međunarodnom Festivalu  slovenske muzike

Nastava iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

XVII međunarodno takmičenje harmonikaša

6. INTERNACIONALNI FESTIVAL HARMONIKE AKORDEON ART 2015

Njemačka izdavačka kuća EDITION AVANTUS objavila je pet kompozicija za harmoniku solo autora mr Dražana Kosorića

Međunarodni festival savremene umjetnosti DVA DANA I DVIJE NOĆI NOVE MUZIKE u Odesi

SASTANAK SA DEKANOM ILI PRODEKANIMA
Najava muzičkih aktivnosti

09.06.2015.god u 20 časova, Koncertna sala Muzičke akademije
Koncert
mr Sanja Stijačić, flauta
mr Danijela Gazdić, harmonika
Na programu su djela: K. F. E. Baha, R. Dika, V. Vlasova, F. Doplera i dr.

03.06.2015. u 15 časova, Koncertna sala Akademije
PRIMJERI USPJEŠNE STUDENTSKE PRAKSE
Prezentacija stručnih radova studenata IV godine cmjera za opštu muzičku pedagogiju iz predmeta "Metodika opšteg muzičkog obrazovanja" Mentor: dr Biljana Mandić, vanr.prof.

01.06.2015. u 18 časova, Koncertna sala Akademije
HARMONSKI JEZIK U MUZICI NACIONALNIH ŠKOLA XIX VIJEKA
Prezentacija stručnih radova studenata III godine cmjera za opštu muzičku pedagogiju iz predmeta "Harmonija sa harmonskom analizom" Mentor: mr Valentina Dutina, vanr. prof.

01.06.2015. u 19 časova, Koncertna sala Akademije
Koncert studenata smjera za solo pjevanje, klasa mr Klaudija Krkotić, doc.

Trenutno online
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel pixel Goran Milovanović pixel pixel
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel