pixel
pixel
pixel pixel pixel pixel
pixel pixel pixel pixel

Glavni meni

Početna
Ljetopis
Dekanat
Šefovi katedri
Informator za studente
Obrazac prijave na konkurs za I ciklus studija
Obrazac prijave na konkurs za II ciklus studija
Obrasci za prijavu master ispita
Legat
Akti
Linkovi
Alumni
Kontakt
Studijski program

Vokalno instrumentalni
Muzičko pedagoško teorijski
6. INTERNACIONALNI FESTIVAL HARMONIKE AKORDEON ART 2015
THE 6th INTERNATIONAL ACCORDION FESTIVAL ACORDEON ART 2015
ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЯНА И АКОРДЕОННА 2015
Galerija slika

Godišnji koncert Akademije 2013.

Godišnji koncert Akademije 2012.

Godišnji koncert Akademije 2011.

Promocije diplomanata i magistara muzičke umjetnosti 2012.

Promocija diplomanata i magistara muzičke umjetnosti 2014 .

Najposjećenije

pixel   Početna


mr Snježana Đukić-Čamur, docent Štampaj E-pošta
Snježana Đukić-Čamur rođena je 1977. godine u Tuzli, BiH, SFRJ.
Srednju muzičku školu „Stevan St. Mokranjac“ i Gimnaziju „Filip Višnjić“ završila je u Bijeljini.
Visokoškolsko muzičko obrazovanje sticala je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i kao prvi diplomac Muzičke akademije u Republici Srpskoj studije je okončala 2001. godine. Odbranivši diplomski rad na temu „Ciklični princip Sezara Franka“, urađenog pod mentorstvom dr Branke Radović, vanr.prof. stekla je zvanje diplomirani muzički pedagog.
Svoje stručno usavršavanje nastavila je na istoj visokoobrazovnoj instituciji, tokom poslijediplomskih studija u periodu 2004-2007. godine. Brilijantnom odbranom magistarskog rada pod nazivom „Kosovski boj i njegovi spomenici u vokalno-instrumentalnim kompozicijama s kraja 20. vijeka, srpskih autora“, urađenog pod mentorstvom mr Miloja Nikolića, red.prof., stekla je zvanje magistra umjetnosti, septembra 2007. godine.
Još za vrijeme studija započela je svoj pedagoški rad u osnovnim i srednjim muzičkim školama (Istočno Sarajevo, Bijeljina), predajući istovremeno više stručnih muzičkih disciplina: Solfeđo, Teoriju muzike, Uvod u savremeno komponovanje, Muzičke oblike, Kontrapunkt i Sviranje horskih partitura.

Stalni radni odnos na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu zasnovala je 2001. godine.
Za vrijeme poslijediplomsih studija, po ocjeni i preporuci nastavnika predmeta Vokalna literatura, angažovana je kao student demonstrator na navedenom predmetu (nastavna 2003/2004 godina).
U periodu 2004-2008. godine, u zvanju asistenta, izvodila je vježbe na nastavnim predmetima Vokalna literatura i Analiza muzičkog djela, da bi, u zvanju višeg asistenta, od 2008. godine do danas, proširila svoje stručne kompetencije, baveći se, osim navedenim predmetima, i nastavnim predmetima Kontrapunkt, Muzički oblici i Sviranje horskih partitura.
Odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jula 2013. godine, izabrana je u zvanje docenta - nastavni predmet Vokalna literatura.
Autor je naučne studije Kosovski boj i njegovi spomenici u vokalno-instrumentalnim kompozicijama srpskih autora 20. vijeka, izdavač Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, decembar 2012.
Naučno-stručno aktivnost Snježane Đukić-Čamur usmjerena je na aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.
Osim naučno-stručnog i pedagoškog rada, sfera njenog interesovanja bila je i priprema projekata koji se finansiraju iz brojnih evropskih fondova za kulturu.
Član je i sekretar Organizacionog odbora 1.Međunarodne naučno-stručne konferencije
M-INISTAR, Istočno Sarajevo, 2014. godine.
Od decembra 2014. godine, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavlja dužnost Prodekana za nastavu.

 

pixel
Obavještenja

AKORDEON ART

18. Međunarodno takmičenje harmonike, Loznica, Srbija

Obavještenje

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Koncert  "U susret Božiću"

Obavještenje

KONCERT – KLAVIRSKI RESITAL

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Predavanja iz Uvoda u filozofiju

Obavještenje o održavanju stručnog ispita

Izvještaj o radu i aktivnostima katedri na Muzičkoj akademiji u 2014/15

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Konkurs za upis na drugi ciklus studija (master), treći upisni rok

Predavanja iz nastavnog predmeta Metodologija stručnog rada

Predavanja iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Predavanja iz Uvoda u filozofiju

Obavještenje

Obavještenje - pristupno predavanje

Upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Izvještaj o radu dekanskog kolegija za protekli izborni period

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Raspored održavanja prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

Raspored održavanja prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Obavještenje

Obavještenje

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Septembarski ispitni rok

Interni konkurs za dekana

Obavještenje

Raspored održavanja prijemnog ispita na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini na javnim visokoškolskim ustanovama

11. majski susreti harmonikaša održani 23. i 24. maja 2015.g. u Lazarevcu u Srbiji

Nastava iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Drugo mesto na 20. otvorenom trofeju Portugalije održanom u gradu Alkobasi 29. i 30 maja

Druga nagrada na Međunarodnom takmičenju Slovenske muzike održanom od 18-24.4.2015 god. u Beogradu

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

II mesto na 20. Međunarodnom  takmičenju "Petar Konjović"

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Nagrade na FESTIVALU SLAVENSKE MUZIKE

Nastava iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Rezultati studenata Muzičke akademije, Odseka za harmoniku, u okviru takmičarskog dela 6.Internacionalnog festivala Akordeon art

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

7. internacionalni festival Dani harmonike

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Prva nagrada na XIII Međunarodnom takmičenju NAUJENE 2015 u Daugavpilsu u Letoniji

Prva nagrada na  I međunarodnom Festivalu  slovenske muzike

Nastava iz nastavnog predmeta Menadžment u muzici

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

XVII međunarodno takmičenje harmonikaša

6. INTERNACIONALNI FESTIVAL HARMONIKE AKORDEON ART 2015

Njemačka izdavačka kuća EDITION AVANTUS objavila je pet kompozicija za harmoniku solo autora mr Dražana Kosorića

Međunarodni festival savremene umjetnosti DVA DANA I DVIJE NOĆI NOVE MUZIKE u Odesi

SASTANAK SA DEKANOM ILI PRODEKANIMA
Najava muzičkih aktivnosti

09.06.2015.god u 20 časova, Koncertna sala Muzičke akademije
Koncert
mr Sanja Stijačić, flauta
mr Danijela Gazdić, harmonika
Na programu su djela: K. F. E. Baha, R. Dika, V. Vlasova, F. Doplera i dr.

03.06.2015. u 15 časova, Koncertna sala Akademije
PRIMJERI USPJEŠNE STUDENTSKE PRAKSE
Prezentacija stručnih radova studenata IV godine cmjera za opštu muzičku pedagogiju iz predmeta "Metodika opšteg muzičkog obrazovanja" Mentor: dr Biljana Mandić, vanr.prof.

01.06.2015. u 18 časova, Koncertna sala Akademije
HARMONSKI JEZIK U MUZICI NACIONALNIH ŠKOLA XIX VIJEKA
Prezentacija stručnih radova studenata III godine cmjera za opštu muzičku pedagogiju iz predmeta "Harmonija sa harmonskom analizom" Mentor: mr Valentina Dutina, vanr. prof.

01.06.2015. u 19 časova, Koncertna sala Akademije
Koncert studenata smjera za solo pjevanje, klasa mr Klaudija Krkotić, doc.

Trenutno online
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel pixel Goran Milovanović pixel pixel
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel pixel pixel pixel pixel
pixel